Om kören

När vi i Wårkören träffas igen torsdagen den 2 september 2010 i Tullinge kyrkas lokal i Tullinge Centrum på Tullinge kyrkokörs hemmaplan, är vi alla tillsammans, Tullinge Kammarkör. Plötsligt har Botkyrkas största kör bildats med 35 - 40 korister och vi kan nu ta oss an många intressanta och spännande verk, som en mindre kör inte mäktar med. Vi kan också räkna med att kanske få musicera med olika ensembler, vilket är både inspirerande och energigivande.

Rent formellt upphör inte Wårkören som förening utan detta måste ske stadgeenligt efter fastslagen procedur, men inget hindrar att alla Wårkörens medlemmar, var och en för sig, blir medlemmar i Tullinge Kammarkör.

Initiativtagare är Tullinge kyrkas organist Maria Norberg, som besökte oss vid ett par tillfällen i våras och några av oss hade väl gått i dessa tankar när vi fått klart för oss att Maria Grönhaug inte kunde fortsätta med oss efter sin examen så Maria Norbergs förslag passade som hand i handske. Förutom att körledarfrågan löst sig på ett elegant sätt får vi dessutom en bättre repetitionslokal och tillgång till noter mm. Framförallt har vi nu möjligt att sjunga upp mer än tre gånger per år! Vi blir också fler vilket gör att det teoretiskt sett inte blir lika känsligt om inte alla kan ställa upp vid ett tillfälle.  Det här ska bli roligt och jag ser fram mot starten i höst.