Kammarkören övar på måndagar 10.30-12.00 (om inget annat nämns)
Kaffe från kl. 10.00 (innan körövningen)

v. 35 26/8 START!
v. 36 8/9 Mässa kl. 11.00 Höstfest – ca kl. 16.00
v. 37 9/9 Ej kör!
v. 38v. 39 29/9 Önskepsalmskonsert kl. 18.00
v. 40
v. 41
v. 42
v. 43 27/10 Mässa
v. 44 Ej kör!
v. 45
v. 46
v. 47
v. 48 25/11 Ej kör!
2/12 Mässa kl. 11.00
v. 49
v. 50 9/12 Övning i kyrkan
v. 51
v. 52 26/12 Julkonsert kl. 16.00
Nästa termin startar v. 3 2020